Omnicratie

Omnicratie is gelijke macht voor iedereen over alles dat de fundamentele belangen van iedereen betreft.

In een omnicratie is autoriteit gevestigd in lokale bestuursfora. Centraal of nationaal beheer gebeurt op een vrijwillige basis en betreft enkel:

  • materie en/of situaties m.b.t. de belangen van alle inwoners in de deelnemende gemeenschappen
  • materie en/of situaties die lokale gemeenschappen samen willen aanpakken

Het fundamentele principe van gedecentraliseerd beheer/bestuur belet, in een omnicratie, grotendeels de mogelijkheid om grootschalige onderdrukkende regimes uit te bouwen.

Volgende: Bestuur

 

Share this: