Bestuur

In een omnicratisch sociopolitiek systeem is de macht voor bestuur gevestigd in gemeenschappelijke bestuursfora waar de beslissingsbevoegdheid (1) gedecentraliseerd is en (2) gedeeld wordt door iedereen van de gemeenschap die lid wil zijn van het respectievelijke forum. Van lokaal tot internationaal niveau.

Een omnicratie is dus een bestuursvorm met de besluitvormingsprocessen op het hoogste niveau verspreid over het hele systeem in plaats van gecentraliseerd in één persoon, één plaats of één wetgevend orgaan.

 

Municipal: “van een burger van een vrije stad”

Het gemeenschappelijke bestuursforum op gemeentelijk niveau, of de gemeenteraad, is de basis van het hele bestuurssysteem. De reden daarvoor is te vinden in het woord “municipal” zelf.

Zoals ook de website van het Canadese parlement bevestigt, het woord municipal (van het Latijnse municipalis) betekent “van een burger van een vrije stad.”

De fundamentele bevoegdheid om te besturen is dus gevestigd in de vrije persoon. Een burger die soeverein is over zijn / haar eigen bestaan. Het is het meest fundamentele onderdeel van een omnicratie.

De vrije burger kan daarom nooit ondergeschikt zijn aan andere bestuursfora zoals gemeenteraden, provinciale raden, nationale overheden, internationale raden en fora, inclusief de verdragen die door dergelijke gemeenschappelijke bestuursfora zijn ondertekend.

Volgende: Omnicratie

 

Share this: